Ügyfélszolgálat: +36 30 6406488
Széchenyi 2020

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT

Kedvezményezett neve: Belvárosi Napközi Egyesület

Projekt címe: Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése a Belvárosi Napközi
Egyesületnél.

Támogatás összege: 21.730.759 Ft

Támogatás mértéke: 95%

Tartalom:

A projekt célja 3 hátrányos helyzetű munkavállalónak kiegyensúlyozott életet biztosítani a munkahely teremtés által.
A h. h. munkavállalók mindegyik csoportja: a foglalkoztatás kapcsán jobb anyagi körülmények közé kerülnek, ezáltal az egész
család a szabadidejét tartalmasabban el tudja tölteni, pl. kirándulások, nyaralás,... Rugalmas munkaidőt, végzettségükhöz
igazodó, hivatásuknak megfelelő, nyugodt, családias munkahelyi légkört kínálunk nekik. Célunk: segíteni a kismamákat, 50 év
feletti és 25 év alatti munkavállalókat.
A családok mentálhigiéniája is nő, ha a szülő munkát vállal, ezáltal anyagi gyarapodáshoz, munkahelyi elismeréshez jutnak. A
társadalomban betöltött szerepük által a mindennapi életet boldogan tudják élni, ez a folyamat elvezet ahhoz, hogy a
társadalom boldogabb lesz.A társadalmi vállalkozás egyrészről már együttműködést kötött több szervezettel is, akiknek már szándékában áll a
gyermekekkel igénybe venni a szervezet szolgáltatásait. Jelen szülők mind helyi érdekeltségűek. A helyi közösségbe való
beilleszkedés a egyesületnek kifejezetten sikeresen működik, gyakorlatilag a teljes működése a kapcsolatteremtésről szólt,
ezt igazolják többek között előző projektben elért sikeres együttműködései is. Szervezetek, partnerek: Helyi Önkormányzat,
Civil szervezetek:Lári-Fári, Borostyán Alapítvány... Programok: családsegítő, segélyosztási eseményeken, gyereknapok, nyílt
napok. Fórumok: félévente egy közös megbeszélés a szülőkkel, melynek keretében mindenki el tudná mondani, hogy mik
azok az igények, elvárások, amiket az egyesület esetlegesen meg tud valósítani.A célcsoporton túl egyszerűsített foglalkoztatásban kívánunk bevonni 4 fő hátrányos helyzetű álláskereső személyt, akik
munkatapasztalatot gyűjthetnek későbbi elsődleges munkaerőpiaci elhelyezkedésükhöz. Munkatapasztalathoz juttatjuk a
célcsoportunkba tartozó fiatal munkavállalókat. Több helyi iskolával van együttműködési megállapodásunk a közérdekű
önkéntes munkavégzésről. A tanulók a kötelezően ledolgozandó órákat az egyesületünknél teljesítik. Számuk évente 15-20
fő. Továbbá az egyesület önkéntes munkavállalókat foglalkoztat (25 év alatti fiatalokat) évente mintegy 5 főt.

Tervezett vagy tényleges befejezési dátum: 2020. január 11.

Projekt azonosító száma: GINOP-5.1.7-17-2018-00047