Ügyfélszolgálat: +36 30 6406488
Aprajafalva házirend

Nyitvatartási idő:

 
A Családi napközi munkanapokon 7.30 - 17.00 óráig van nyitva.
 
1.      Étkeztetés, napirend:
A programok és a napirend folyamatos biztosítása érdekében kérjük, hogy a gyermekek érkezzenek be legkésőbb 9.00 óráig az intézménybe. Amennyiben a fél, vagy az egész napos családi napközi szolgáltatást veszik igénybe, kérjük a szülőket a beszoktatási idő befejeztével, miután átadta a gyermeket a gondozónak ne maradjon az intézményben.
A fél napos szolgáltatást igénybe vevő gyermekekért 12.30-ra jöjjenek a többi gyermek zavartalan pihenése érdekében.
 
A szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt tájékoztatni a gyermeknek az étkezéssel kapcsolatban kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszer és gyógyszer allergiáról stb.
 
Miután a gondozó a gyermeket átadta a szülőnek, a szülő felelőssége az intézmény területén a gyermekről való gondoskodás.
 
2.    Együttműködés a szülőkkel
A családi napközi – ha a gyermek szüleivel másképp nem egyeztek meg, - csak a szülőnek adhatja át az ellátott gyermeket. Amennyiben a szülő, törvényes képviselő más személyt is megjelöl erre, azt írásban kell rögzíteni. Váratlan akadály esetén a szülőnek telefonon jeleznie kell, hogy ki viheti el a gyermekét. 14 év alatti gyermek, ezzel a feladattal nem bízható meg.
 
3.    Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem
A gyermek a családi napközibe csak akkor nyerhet felvételt, ha az életkorának megfelelő védőoltásokat megkapta és ezt, oltási könyvével igazolni tudja.
 
A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét - mivel erre az időszakra nem veszi igénybe az ellátást - legkésőbb tárgynap reggel 8.00 óráig kell az ellátást végzőnek jelezni.
 
A családi napközibe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas (37,5 °C és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzés-gyanús gyermek a családi napközit nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a családi napközit értesíteni kell.
 
Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a családi napköziben, a gondozó értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjon a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról.
 
Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása az ellátást végzőnek. Gyógyszert a családi napközi nem vesz át.
 
A gyermek háziorvosának javaslatait: betegség esetén a közösségbe járás szüneteltetésére, az otthoni ápolásra és egyéb vizsgálatokra vonatkozóan kérjük betartani.
 
4.    Ruházat, tisztasági felszerelés
A gyermekek saját ruhájukat használják és szüleik gondoskodnak tiszta váltóruháról és váltócipőről, annak tisztán tartásáról, pelenkáról, popsikrémről és törlőkendőről. A tisztasági felszerelésről (törölköző, WC-papír, papírzsebkendő, szalvéta, fésű, fogkrém, igény esetén fogkefe), gyermekek ágyneműjéről a családi napközi fenntartója gondoskodik.
 
A családi napköziben minden gyermeknek külön jellel ellátott szekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják benne, mert a gyermek személyes tárgyaiért felelősséget nem tudunk vállalni.
 
5.    Az ellátás költségei
A gyermekfelügyeletre a személyes gondoskodást nyújtó ellátásért és az étkezésért kell térítési díjat fizetni. A fenntartó évi két alkalommal élhet az árváltoztatás jogával. A térítési díj havonta fizetendő. A térítési díjat a szülő vagy törvényes képviselő a tárgyhó 10. napjáig egy összegben fizeti be. A családi napközi a szolgáltatást a szülővel kötött ellátási szerződés alapján nyújtja. E szerződés 30 napos határidővel bármikor felbontható, ha a szülő ezt írásban jelzi. 
 
6.  Dohányozni az intézmény egész területén tilos!!